Het algemene stopteken zoals aangeduid in bijlage II van het RVV (reglement verkeersregels en verkeerstekens) 1990. Indien een verkeersregelaar u dit stopteken geeft, dan dient u hier gehoor aan te geven, zij staan er immers om u te helpen.

Het niet opvolgen van aanwijzingen van verkeersregelaars kan een flinke boete opleveren. Zo riskeert een automobilist een boete van 340 euro voor het negeren van een stopteken/aanwijziging en een voetganger of fietser 70 euro. Ook het aanrijden van een verkeersregelaar staat hoog op de lijst. Het Openbaar Ministerie/de rechter beslist dan wat er gebeurt.